Zúčastnili sme sa súťaže Strecha roka 2021 v kategórií plochá strecha

Pri rekonštrukciách sa kladie veľký dôraz na úsporu energie, a preto by sa nemalo zabúdať aj na zateplenie fasády budovy. Predídete tým únikom tepla a zdravotným závadám muriva, ako napr. plesne, zrážanlivosť vody a ďalšie.

Zabezpečíme pre Vás všetko od kompletnej projektovej dokumentácie, ú radných povolení, plánu realizácie,
materiálového prevedenia s vysokým dôrazom na kvalitu a energetickú ú sporu, až po samotnú realizáciu stavby. Navyše sme oprávnení vykonávať stavbyvedúceho a stavebný dozor v oblasti pozemných stavieb a revitalizácii bytových domov.

Komplexná oprava alebo výmena strechy sa musí bezpodmienečne vykonať na základe prieskumu strešného plášťa. Až po vykonaní prieskumu je možné vypracovať racionálny a efektívny návrh na opravu alebo výmenu strešného plášťa.
V návrhu musia byť zahrnuté tepelné, statické, korózne špecifiká strechy. Tieto majú veľký vplyv na to, či bude strecha kvalitne opravená.

Vďaka prirodzenému vývoju a dvadsaťročným skúsenostiam z oblasti stavebníctva sme v spoločnosti dospeli na úroveň, kedy zabezpečujeme pre našich klientov komplexnú starostlivosť. Chceme byť zárukou toho, že klient v spolupráci s nami nebude mať starosti s projektom. Poradíme s vhodným nastavením financovania a získaním príspevku zo ŠRFB. Zabezpečíme pre vás všetko od kompletnej projektovej dokumentácie, úradných povolení, plánu realizácie, materiálového prevedenia s vysokým dôrazom na kvalitu a energetickú úsporu, až po samotnú realizáciu stavby.

Dialóg, dôvera, spoľahlivosť – pojmy, ktoré sú dôležité pri bezproblémovej komunikácii medzi správcovskou spoločnosťou a firmou, realizujúcou komplexnú obnovu bytového domu. Hoci pri revitalizácii objektu ide o spoluprácu na niekoľko mesiacov, jej príprava i priebeh má viacero stupňov, ktorých náročnosť stúpa priamo úmerne s pretrvávajúcou nestabilnou situáciou v období súčasnej hospodárskej krízy. O výsledku takého snaženia – teda spokojnosti vlastníka bytu –, ale aj o praktických skúsenostiach zo synergie realizátor – správca, sme sa porozprávali so zástupcami spoločnosti Jaroslav Zelienka TERA-STAV a REGAS HP, spol. s r. o.

Prípravné práce na realizácii obnovy bytového domu neboli jednoduché, nakoľko získanie všetkých potrebných povolení a hlavne finančných prostriedkov si vyžiadalo veľa času a úsilia, ale výsledok, vďaka odbornému prevedeniiu, stojí za to. Preto vďaka za trpezlivý a zodpovedný prístup na zrealizovaní projektu, ako aj za kvalitnú prácu, patrí všetkým zúčastnením.

Máme nový bytový dom, pozrite si fotografie. Sme prvý bytový dom v meste Stropkov, ktorý je komplexne zrevitalizovaný a s energetickým certifikátom.