Fasáda nie je iba paráda

Napriek tomu, že fasáda patrí k jedným z najvýraznejších prvkov architektúry musí byť aj čosi viac ako iba ozdoba ulice. Súčasné moderné fasádne systémy totiž dokážu i čosi ušetriť z nákladov na vykurovanie a ochrániť stavbu na dlhé roky pred nepriaznivými vplyvmi okolia.

Zatepľovanie fasády patrí v posledných rokoch k najčastejším sanáciám vykonávaným na budovách a pri stavbe nového objektu už patrí k samozrejmej výbave fasády. Budova, ktorá je zateplená vykazuje podstatne menej tepelných strát v zime a v lete sa jej obvodové múry až natoľko neprehrievajú. Pritom sa komfort vnútornej klímy objektu zvýši, pretože sa znižuje stupeň kondenzácie vodných pár na vnútorných stenách objektu, čím sa navyše do veľkej miery zabráni vzniku plesní i nepatrných rozmerov. Celkom zaujímavý fakt predstavuje i skutočnosť, že investícia spojená s aplikáciou zatepľovacieho systému sa nám do istej miery vráti, alebo respektíve nám môže ušetriť financie, ktoré musíme vynaložiť na vykurovanie objektu.

Okrem toho sa, samozrejme môže sanáciou fasádneho systému zlepšiť aj samotný vzhľad budovy. Predpokladá sa, že celková overená úspora pri zateplení budovy na jej vykurovanie predstavuje 30 – 40 % nákladov na vykurovanie. Pri stavbe novej budovy môže predstavovať i úsporu pri kúpe vyhrievacích telies, alebo kotla a zateplenie dokonca môže zlepšiť aj akustické vlastnosti budovy vo vzťahu k prenikaniu napríklad vonkajšieho hluku z ulice do jej vnútorných priestorov.

Zatepľovacie fasádne systémy pozostávajú z viacerých vrstiev materiálov, ktoré sa aplikujú na hotové obvodové múry. Tieto musia byť v prípade potreby sanované, aby sa v nich nenachádzali trhliny, alebo zamokrené miesta, či nerovnosti, čo v prípade predovšetkým starších budov nie je zvláštnosťou. Všetky vonkajšie časti budovy, ktoré nemajú byť zatepľované, teda samozrejme okná, dvere, prípadne keramické obklady , alebo drevené časti fasády treba starostlivo zakryť a vyčnievajúce časti fasády je niekedy potrebné tiež prispôsobiť hrúbke zateplenia. Na vyrovnaný podklad sa ukladá tepelná izolácia, pričom sa ako prvý pokladá soklový profil. Na zatepľovacie platne z polystyrénu, alebo dosky z minerálnych vlákien sa nanáša na niekoľkých bodoch lepidlo, pomocou ktorého sa dosky lepia na obvodové múry. Po zatvrdnutí lepiacej hmoty sa dosky vyhladia a vyrovnajú, na rohy sa prilepia rohové vonkajšie lišty. Na polystrénové dosky sa lepidlom pripevní podomietková textília, na ktorú sa neskôr nanáša vrchná vonkajšia omietka. Dosky protipožiarnych fasád z minerálnych vlákien sa po nalepení ešte navyše prichytávajú hmoždinkami, pretože ich hmotnosť je relatívne vysoká. Omietka, ktorá sa používa ako vrchná povrchová úprava by mala byť súčasťou komplexného zatepľovacieho fasádneho systému, alebo by aspoň mala byť na tento účel výslovne určená. I v tomto prípade všeobecne platí, že minerálne omietky majú hrubšiu škrabanú, alebo ryhovanú štruktúru, silikónové omietky zasa väčšiu škálu výraznejších farieb. Omietka musí byť paropriepustná a súčasne vodoodpudivá, aby bol fasádny zatepľovací systém funkčný, inak by sa medzi doskami a obvodovým múrom mohla zrážať nepríjemná a nepotrebná vlhkosť, pričom súčasní výrobcovia ponúkajú viacero druhov omietok, mnohé z nich sú napríklad špeciálne určené pre budovy, ktoré potrebujú odolávať nárazom vetra a dažďa a mnohé sa dajú použiť ako povrchové úpravy pri zatepľovaní drevených stavieb. I takzvané marmolitové omietky, ktorých štruktúra pripomína zmes drobných kamienkov sa vyrába v úprave vhodnej pre zatepľovanie – zvlášť vynikne ak je použitá na dekoratívne zvýraznenie soklov, šambrán, stĺpov, alebo vchodov.

Zatepľovací systém sa pri správnej a odbornej aplikácii tak nemusí stať núteným „obväzom“ rodinného, či bytového domu, ale jeho ozdobou, ktorá podporí komfort bývania. Samozrejmosťou a výhodou najmä pre laickú verejnosť v súčasnosti i poradenský servis, vypracovanie cenovej ponuky, či technického návrhu a farebnosti fasády, ktorý mnohí výrobcovia komplexných zatepľovacích systémov poskytujú zdarma, alebo v cene zakúpeného materiálu, prípadne za symbolickú cenu.