ÚSPORA ENERGIÍ REVITALIZÁCIOU BYTOVÝCH DOMOV

Únik tepla spôsobuje najväčšie škody schátranému bytovému fondu. Cez okná uniká v panelovom dome takmer 50 % tepla, 35 % cez obvodové steny a zvyšok cez strechu, či podlahu, alebo nosnú konštrukciu. Obmedzenie tepelných strát je podstatné nielen pre zníženie nákladov a stále rastúce ceny energií, ale je to zodpovedné najmä voči životnému prostrediu, ktoré je ohrozené zvyšovaním obsahu CO2 v zemskej atmosfére. Tepelné straty je možné eliminovať vytvorením ochrannej vrstvy s minimálnym množstvom tepelných mostov. Spotrebu energie na vykurovanie je možné znížiť až o 40-60% komplexným zateplením budovy.
Toto riešenie je ekonomicky výhodné a prináša aj ďalšie bonusy v podobe eliminácie vzniku a bujnenia plesní, zlepšenia tepelnej pohody a tým aj skvalitnenia bývania. Príjemný dojem samozrejme umocňuje aj nový farebný vzhľad bytových domov a postupné odstraňovanie sivej „betónovej džungle“.
Investícia do zateplenia zvyšuje cenu nehnuteľnosti, v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z., ktorý stanovuje povinnosť vydávať certifikáty o energetickej hospodárnosti budov (energetická certifikácia), aj označenie v akej energetickej triede sa bytový dom nachádza.


Pre realizáciu zatepľovacích prác potrebujete kvalitné informácie, ktoré vám pomôžu od schválenia zateplenia bytového domu nadpolovičnou väčšinou vlastníkov bytov, cez odsúhlasenie úveru dvojtretinovou väčšinou vlastníkov bytov, až po vypracovanie projektu a vybavenie úveru a dotácií. Tieto, spolu s návrhom optimálneho a efektívneho riešenia, postupnosti jednotlivých krokov a realizáciou komplexnej obnovy vám radi a ochotne poskytneme.


Sme profesne zdatná firma – vypracujeme návrh zateplenia a služby na odbornej úrovni, navrhneme technické riešenia a zabezpečíme dodávku a realizáciu prác na požadovanej kvalitatívnej úrovni


Máme profesionálnu úroveň – disponujeme licenciou na zatepľovanie, ktorú vydáva Technický stavebný a skúšobný ústav Bratislava (Jaroslav Zelienka Tera- stav), je to záruka vyššej kvality zatepľovacích prác

Niekoľko rád:

  • steny izolujte z vonkajšej strany, nie z vnútornej, pretože pri zatepľovaní z vnútra môže dôjsť ku kondenzácii vlhkosti medzi murivom a tepelnou izoláciou a tým k vytváraniu plesní 
  • používajte certifikované materiály na zateplľovanie a obnovu, zaručí sa tým kompatibilita jednotlivých vrstiev a tým piamo úmerne garantovaná životnosť 20-25 rokov
  • zaizolujte všetky konštrukcie, ktorými dochádza k tepelným stratám vrátane strechy, pretože cez nezateplenú strechu uniká 10-20% tepla 
  • vymeňte vchodové dvere, ktoré sa väčšinou nezatvárajú, netesnia a tým zvyšujú tepelné straty objektu 
  • vymeňte staré drevené netesné okná za nové s izolačnými sklami, zabránite tak najväčším únikom tepla, vymeňte staré okná za nové nielen v bytoch ale aj na chodbách 
  • zaizolujte strop nad suterénom, pretože spodné byty sú ochladzované z pivničných a chodbových priestorov, ktoré nie sú vykurované