Vlastnosti polykarbonátových materiálov:

  • odolnosť proti degradujúcemu vplyvu priameho slnečného žiarenia
  • vysoká odolnosť povrchu dosiek proti nepriaznivým poveternostným podmienkam (hrubnutie, krehnutie dosky a pod.)
  • značná odolnosť proti nárazom, dosky sú prakticky nerozbitné
  • stabilita fyzikálnych a mechanických vlastností v širokom teplotnom rozmedzí (-40°C až +115°C)
  • vynikajúce tepelno izolačné vlastnosti
  • nízka hmotnosť
  • možnosť ohýbania za studena
  • veľmi dobrá priepustnosť svetla
  • jednoduchá opracovateľnosť
  • bezpečnosť, je vylúčené nebezpečie poranenia padajúcimi črepinami